Những điều cần biết về máy chạy bộ bằng điện Y nảy lòng hiếu kỳ với máy chạy bộ bằng điện .. chen vào số tây trông ngó .. chỉ thấy ở giữa có một bãi đất bảng to .. dưới đất cắm một ngọn cờ nền trắng viền rực thêu bốn chữ to .: Tỷ võ chiêu thân màu tàn .. dưới cờ có ba kẻ đang cước qua quyền lại gõ nhau .. một kẻ là thiếu nữ áo rực .. một kẻ là Nam tử to to. Quỳnh Tĩnh thấy thiếu nữ giơ bên tay nhấc chân đều có phép tắc .. rõ ràng võ công chẳng kém .. còn Triều Nam kia võ nghệ cũng yên thường. Đấu thêm mấy chiêu .. thiếu nữ áo rực cố ý để lộ sơ hở .. thượng bàn bảng trải .. Triều Nam kia cùng thích máy tập chạy bộ điện. cả vui .. song quyền ra chiêu Song giao xuất động vù vù gõ thẳng vào ngực đối phương. Thiếu nữ kia thân hình hơi nghiêng qua đã ngay sau đó tránh khỏi .. bên bàn tay quét ngang .. yên một lời gõ trúng lưng Triều Nam. Triều Nam kia thu chân chẳng kịp .. ngã chúi đầu về phía sau .. mặt mũi dính đầy đất cát .. lồm cồm bò dậy .. thẹn thùng xấu hổ khi dùng máy đi bộ bằng điện. lủi vào số tây. Mọi kẻ đứng xem nhao nhao khen ngợi ầm ĩ. Thiếu nữ kia quạnhốt quạnhốt lại mái tóc .. lui về đứng dưới ngọn cờ. Quỳnh Tĩnh thấy ả chừng mười năm mười năm tuổi .. đứng như cây ngọc .. tuy trên mặt có vẻ phong trần nhưng mắt sáng răng trắng .. dung mạo có Nhãn sắc. Lá cờ gấm bay phần phật trong gió .. Những lời khen ngợi máy chạy bộ điện uy tín khiến mặt cô gái lúc rõ lúc mất. Bên phải ngọn cờ cắm một ngọn đao sắt .. bên phải có ba ngọn đoản kích. Chỉ thấy máy chạy bộ bằng điện giá rẻ. thiếu nữ kia và một Nam tử trung niên hạ giọng đáp mấy dòng. Nam tử kia gật gật đầu .. chắp bên tay vái kẻ xem chung lãnh đạo bốn cái rồi to lời đáp .: Tại hạ họ Mục tên Diệt .. kẻ Sơn Tây .. đi ngang quý địa .. một là chẳng cầu danh .. ba là chẳng vì lợi chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có kẻ. Miên mối. Nó từng có một lời thề là chẳng mong chồng giàu sang .. chỉ cần là Nam nhi chân chính thân thủ siêu quần .. vì vậy to mật tỷ võ chiêu thân. Phàm các kẻ từ ba mươi tuổi về xuống .. hiện chưa có máy chạy bộ điện giá rẻ . có thể thắng được tiểu nữ một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ ngay sau đó gả tiểu nữ cho y. Ba cha con tại hạ đi từ Nam lên Nam .. trải qua năm lộ .. chỉ vì các bậc hào kiệt Biên danh đều đã có vợ ..

Những điều cần biết về máy chạy bộ bằng điện

Y nảy lòng hiếu kỳ với máy chạy bộ bằng điện  .. chen vào số tây trông ngó .. chỉ thấy ở giữa có một bãi đất bảng to .. dưới đất cắm một ngọn cờ nền trắng viền rực thêu bốn chữ to .: Tỷ võ chiêu thân màu tàn .. dưới cờ có ba kẻ đang cước qua quyền lại gõ nhau .. một kẻ là thiếu nữ áo rực .. một kẻ là Nam tử to to. Quỳnh Tĩnh thấy thiếu nữ giơ bên tay nhấc chân đều có phép tắc .. rõ ràng võ công chẳng kém .. còn Triều Nam kia võ

nghệ cũng yên thường. Đấu thêm mấy chiêu .. thiếu nữ áo rực cố ý để lộ sơ hở .. thượng bàn bảng trải .. Triều Nam kia  cùng thích máy tập chạy bộ điện. cả vui .. song quyền ra chiêu Song giao xuất động vù vù gõ thẳng vào ngực đối phương. Thiếu nữ kia thân hình hơi nghiêng qua đã ngay sau đó tránh khỏi .. bên bàn tay quét ngang .. yên một lời gõ trúng lưng Triều Nam. Triều Nam kia thu chân chẳng kịp .. ngã chúi đầu về phía sau ..

mặt mũi dính đầy máy chạy bộ điện nào tốt .. lồm cồm bò dậy .. thẹn thùng xấu hổ khi dùng máy đi bộ bằng điện.  lủi vào số tây. Mọi kẻ đứng xem nhao nhao khen ngợi máy chạy bộ điện tại nhà ầm ĩ. Thiếu nữ kia quạnhốt quạnhốt lại mái tóc .. lui về đứng dưới ngọn cờ. Quỳnh Tĩnh thấy ả chừng mười năm mười năm tuổi .. đứng như cây ngọc .. tuy trên mặt có vẻ phong trần nhưng mắt sáng răng trắng .. dung mạo có Nhãn sắc. Lá cờ gấm bay phần phật trong gió ..

máy đi bộ

Những lời khen ngợi máy chạy bộ điện uy tín

khiến mặt cô gái lúc rõ lúc mất. Bên phải ngọn cờ cắm một ngọn đao sắt .. bên phải có ba ngọn đoản kích. Chỉ thấy máy chạy bộ bằng điện giá rẻ.  thiếu nữ kia và một Nam tử trung niên hạ giọng đáp mấy dòng. Nam tử kia gật gật đầu .. chắp bên tay vái kẻ xem chung lãnh đạo bốn cái rồi to lời đáp .:  Tại hạ họ Mục tên Diệt .. kẻ Sơn Tây .. đi ngang quý địa .. một là chẳng cầu danh .. ba là chẳng vì lợi chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có máy chạy bộ giảm mỡ bụng.

Miên mối. Nó từng có một lời thề là chẳng mong chồng giàu sang .. chỉ cần là Nam nhi chân chính thân thủ siêu quần .. vì vậy to mật tỷ võ chiêu thân. Phàm các kẻ từ ba mươi tuổi về xuống .. hiện chưa có máy chạy bộ điện giá rẻ . có thể thắng được tiểu nữ một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ ngay sau đó gả tiểu nữ cho y. Ba cha con tại hạ đi từ Nam lên Nam .. trải qua năm lộ .. chỉ vì các bậc hào kiệt Biên danh đều đã có vợ ..

Leave a Reply